Realizowane projekty

funduszeue

Nr projektu: RPWP.01.05.02-30-0194/15-00

Tytuł projektu:

Wdrożenie nowoczesnej technologii w zakresie obróbki skrawaniem- poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności firmy Wnioskodawcy poprzez inwestowanie w środki trwałe do produkcji innowacyjnych wyrobów
z zakresu obróbki metali i innych materiałów. Zakup innowacyjnych obrabiarek pozwoli dostosować produkcję firmy do ciągle zwiększających się wymagań zarówno stałych jak i nowych nabywców,
co stało się głównym motywem jaki skłonił Wnioskodawcę do realizacji przedmiotu inwestycji. Celem szczegółowym przedsięwzięcia jest zakup innowacyjnych środków trwałych celem wdrożenia nowych i udoskonalonych produktów.

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do kompleksowego zaspokojenia potrzeb klientów. Wnioskodawca poszerzy i unowocześni ofertę produkowanych wyrobów. Zapewni wyższy standard i komfort obsługi, poprawi warunki produkcyjne. Umożliwi to wnioskodawcy zdecydowaną poprawę jakości produkowanych wyrobów tokarsko- frezarskich.

Całkowita wartość projektu: 2 423 100,00 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 970 000,00 PLN

Kwota dofinansowania:  886 303,00 PLN

 

Informacja w pliku PDF